Bůh se vrací

Bůh se vrací
Autor: Micklethwait John
ISBN: 978-80-7387-696-8
EAN: 9788073876968
Počet stran: 448
Datum vydání: 11. 3. 2014
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 399 Kč Cena: 319 Kč

Popis

Myslíte si, že se autoři, katolík John Micklethwait a ateista Adrian Wooldridge, budou jako novináři zasazovat o mezinárodní politickou agendu, založenou na náboženství. Velký omyl. Toužíte snad po vášnivě ideologické knize, v níž se dozvíte, které světové náboženství je nejlepší? Zklamete se také. Ale pokud se zajímáte o suše analytické dílo, plné nezaujatých údajů a postřehů z oblasti sociologie a politologie náboženství (hlavní důraz je ovšem kladen na křesťanství a Spojené státy a na otázky vztahu náboženství a moderního způsobu života), zjistíte, že máte v rukou strhující čtení, které českého čtenáře doslova zahrne záplavou informací z oblasti, o jejíž existenci prakticky neměl ani tušení.

Kniha sice byla dopsána ještě před změnou na papežském úřadě, dokonce před bin Ládinovou smrtí a „arabským jarem“, ale základní myšlenka a závěr jsou nadčasové: současné problémy ve světě nespočívají v náboženství samotném, nýbrž ve spojení náboženství s autoritářskou mocí. Autoři poukazují na návrat víry v Boha do veřejného i soukromého prostoru všude na světě, a zároveň nutí čtenáře, aby se nedívali na náboženství jen z hlediska dobra a zla, nebo pravdy a lži, ale aby zaujali přemýšlivější postoj a uvážili především užitečné světské role církví. Knihou prostupuje dějinná otázka: Je moderní svět nepřítelem náboženství? První odpověď dala revoluce ve Francii, jejíž vůdci prohlašovali, že náboženství je problematické samo o sobě a že by společnost měla přijmout sekularismus. Druhou odpověď formulovali Otcové zakladatelé Spojených států, kteří přišli s odlukou státu a církve a vizí náboženské svobody a názorové soutěže, zaručující zdravý vztah mezi vírou a politikou. Dějiny ukázaly, že se ekonomická prosperita a náboženská svoboda vzájemně podmiňují a že se náboženství a moderní svět vzájemně nevylučují. Vize úplné náboženské svobody, náboženské plurality a vzájemné tolerance zároveň vyžaduje, aby si jednotlivci mohli svobodně vybrat své vyznání – nebo aby ho mohli svobodně odmítnout.

 **************************************************************************

Současné problémy ve světě nespočívají v náboženství samotném, nýbrž ve spojení náboženství s autoritářskou mocí. Autoři poukazují na návrat víry v Boha do veřejného i soukromého prostoru všude na světě, a zároveň nutí čtenáře, aby se nedívali na náboženství jen z hlediska dobra a zla, nebo pravdy a lži, ale aby zaujali přemýšlivější postoj a uvážili především užitečné světské role církví.

***

…americký systém vystihl správnou rovnováhu mezi sekularismem a náboženstvím, neboť věřícím umožnil prosperitu a zároveň jim znemožnil vnucovat svůj názor ostatním lidem. 

S výjimkou Evropy byla většina světové populace po celou dobu dějin nábožensky založená. Proč je náboženství pravidlem a sekularismus výjimkou?

***

 Ať se na problém podíváte z jakéhokoli hlediska, je zřejmé, že víra na vás dnes působí mnohem víc než dřív, a to buď proto, že se stává součástí života vašeho, nebo proto, že se stává součástí života lidí kolem vás – vašich sousedů, kolegů v práci, dokonce i součástí vašich panovníků a lidí, kteří se je pokoušejí svrhnout. Tento fenomén se zde snažíme vysvětlit – snažíme se pochopit, jak a proč se Bohu podařilo probojovat si cestu zpátky do moderního světa.

 

Z naší nabídky vám doporučujeme

Sabriel

Autor: Nix Garth
Sabriel

139 Kč

Thomas More - světec a utopista

Autor: Svoboda Bohumil
Thomas More - světec a utopista

159 Kč

Proč Bůh?

Autor: Keller Timothy
Proč Bůh?

191 Kč

Mezi mořem a řekou

Autor: Svoboda Bohumil
Mezi mořem a řekou

135 Kč

Papež František - Umění vést

Autor: Lowney Chris
Papež František - Umění vést

183 Kč

Cesta kontemplace

Autor: Jalics Franz
Cesta kontemplace

79 Kč

Cesta k plnosti křesťanského života

Autor: Whitall Smithová Hannah
Cesta k plnosti křesťanského života

111 Kč