Jitro Árijců

Jitro Árijců
Autor: Budil Ivo T.
ISBN: 978-80-7387-274-8
EAN: 9788073872748
Počet stran: 424
Datum vydání: 3. 9. 2009
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 498 Kč Cena: 398 Kč

Popis

Francouzský romantický spisovatel a diplomat Arthur Gobineau (1816–1882) získal nelichotivou pověst tvůrce vědecké rasové teorie. Jeho teze o nadřazenosti árijské rasy údajně ovlivnily nacistickou rasistickou ideologii. Kniha líčí barvitý životní příběh Arthura Gobineaua v širším kontextu dramatických historických proměn francouzské společnosti v průběhu devatenáctého století. Na základě důkladného rozboru hlavních Gobineauových literárních spisů a postojů autor zpochybňuje mnohé předsudky a stereotypy spjaté s hodnocením Gobineauova díla a předkládá alternativní výklad zrodu moderního rasismu, který tak tragicky poznamenal dějiny západní civilizace.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Úsvit rasismu

Autor: Budil Ivo T.
Úsvit rasismu

519 Kč

Tanec s nepřítelem

Autor: Glaser Paul
Tanec s nepřítelem

279 Kč

Heinrich Himmler

Autor: Himmler Katrin, Michael Wildt
Heinrich Himmler

263 Kč

Polský řezník

Autor: O´Connor Garry
Polský řezník

239 Kč

Úkryt v zoo

Autor: Ackerman Diane
Úkryt v zoo

279 Kč

Antisemitismus: tady a teď

Autor: Lipstadtová Deborah E
Antisemitismus: tady a teď

287 Kč