Kvalita života a soc.determinanty zdraví u Romů

Kvalita života a soc.determinanty zdraví u Romů
Autor: Davidová Eva
ISBN: 978-80-7387-428-5
EAN: 9788073874285
Počet stran:
Datum vydání: 13. 4. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 280 Kč Cena: 224 Kč

Popis

Studie kolektivu pracovníků Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu životního způsobu, kvality života a zdraví romské populace v rámci většinové společnosti ve vybraných regionech České a Slovenské republiky. Výzkum byl realizován na základě projektu zadaného GA ČR a probíhal v letech 2007–2008 ve vybraných romských rodinách Jihočeského, Moravskoslezského, Košického a Prešovského kraje. Monografie se skládá ze dvou částí: základní poznatky z výzkumu a závěry doporučené a použitelné v praxi tvoří její tištěnou část, která je doplněna přílohou na CD, jež obsahuje výsledky statistického zkoumání v podobě analýz, grafů a tabulek, včetně komentářů a interpretací.


Přínos studie lze vidět především v aktuálnosti a závažnosti jejího tématu a jeho kontextové šíři, v bohatství dat a nových poznatků týkajících se romské problematiky, pluralitě informačních zdrojů a pestrosti použitých výzkumných technik. Nezanedbatelnou hodnotu má česko-slovenská paralela pohledu, snaha o poskytnutí efektivních doporučení, postupů a opatření, směřujících ke sbližování romské minority s majoritou s důrazem na osvětu a vzdělání.