Logoterapie v životním cyklu

Logoterapie v životním cyklu
Autor: Kosová Martina
ISBN: 978-80-7553-909-0
EAN: 9788075539090
Počet stran: 336
Datum vydání: 31. 8. 2021
Odkazy ke knize:
obsah
ukázka
errata
Vazba: vázaná
Běžná cena: 380 Kč Cena: 304 Kč

Popis

Jedinečný životní příběh každého z nás tvoří prožitky a úkoly jednotlivých vývojových období a zvládání zkoušek v podobě závažných, často nečekaných životních událostí.


K úvahám o naplnění života a jeho smyslu dospíváme nejčastěji na křižovatkách vývojových milníků daných přirozeným životním cyklem. Každé životní stadium klade otázku, jejímž prostřednictvím autoři knihy přibližují specifika, rozmanitost, náročnost i krásu dané etapy. Obdobně, jako je ve sportu upřena pozornost zejména na start a cíl, je v této knize věnován větší prostor období kojeneckého věku (O životní naději) a závěrečné etapě života (Umění stárnout).


Jednotlivá životní stadia jsou pozváním k rozšíření pohledu na lidský život o existenciální dimenzi z hlediska porozumění dané etapě i jejímu naplnění.


Kniha přináší cenné teoretické poznatky o životním cyklu a rozvíjí terapeutické nápady pro dané období.


Tak jako přesah našeho života spočívá ve stopách, které jsme zanechali v jiných lidech, bude mít tato kniha přesah, pokud podpoří radost z žití, porozumění sobě i druhým, blízkost mezi lidmi. Proto byla napsána. Přijměte pozvání k její četbě.