Moderní výuka chemie

Moderní výuka chemie
Autor: Mokrejšová Olga
ISBN: 978-80-7387-234-2
EAN: 9788073872342
Počet stran: 168
Datum vydání: 16. 3. 2009
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 178 Kč Cena: 142 Kč

Popis

Nové strategické cíle vzdělávání, dané rámcově vzdělávacími programy, rozvoj chemie a její rozsáhlé praktické aplikace způsobují, že požadavky kladené na výuku chemie na základních a středních školách se v současnosti výrazně mění. Je zřejmé, že ve výuce již nelze vystačit s klasickým pojetím učiva jako neměnné soustavy poznatků a činností, ani s klasickými výukovými metodami a formami práce. Je třeba stále více dávat přednost takovému pojetí učiva, které je otevřené novým poznatkům a činnostem, a takovým vyučovacím metodám a formám, které povedou k větší aktivitě studentů a umožní jim porozumět novým poznatkům a umět je aplikovat v praxi. A právě této problematice je věnována publikace Moderní výuka chemie.