Neurologie

Neurologie
Autor: Růžička Evžen
ISBN: 978-80-7553-681-5
EAN: 9788075536815
Počet stran: 531
Datum vydání: 31. 10. 2019
Odkazy ke knize:
obsah
ukázka
seznam autorů
Vazba: vázaná
titul je rozebrán
Běžná cena: 999 Kč Cena: 799 Kč

Popis

Neurologie

Autoři: Evžen Růžička, Karel Šonka, Petr Marusič, Robert Rusina a kolektiv

Anotace:

Obor neurologie zaznamenal v posledních letech obrovský rozvoj, což se odráží i ve výuce studentů medicíny a vyžaduje nové přístupy, jež jsou zohledněny v nové učebnici Neurologie Evžena Růžičky a kolektivu autorů.

Učebnice o 540 se skládá ze dvou hlavních částí, „Obecné“ a „Speciální neurologie“, přičemž Obecná neurologie obsahuje i část „Neurologické vyšetření a pomocná vyšetření“. Jednotlivé kapitoly mají logické členění a jsou bohatě doplněny obrázky, schématy, grafy a tabulkami, jež činí učebnici velmi srozumitelnou pro studenty medicíny. Zvláště jsou zvýrazněny vitální informace, které nesmí student přehlédnout, a každá speciální kapitola má navíc v závěru shrnutí nejdůležitějších bodů.

Přínosem učebnice je zvláště zvolený přístup k obecné neurologii, jejíž základy se samozřejmě nemění, ale v učebnici je koncipována důsledně pro využití v každodenní praxi, tj. od příznaků, jež lékař na pacientovi vidí, přes návod, jak je má vyšetřit a interpretovat, až k úvaze o postižení struktur nervového systému a volbě vhodných pomocných vyšetření k odhalení příčiny. Množství přehledných obrázků a tabulek umožňuje čtenářům snadněji se v náročné problematice zorientovat. Učebnice přináší moderní členění a definice některých syndromů, které se v průběhu let změnily a jejichž poznání je důležité pro pochopení speciální neurologie.

Jednotlivé kapitoly speciální neurologie jsou napsány předními odborníky ze šesti českých lékařských fakult, což je zárukou, že čtenáři získají nejaktuálnější informace o jednotlivých neurologických onemocněních od klinického obrazu přes diagnostiku, diferenciální diagnostiku a léčbu. Učebnice je přitom koncipována tak, aby se student neučil pouze jednotlivá onemocnění, ale aby se naučil přemýšlet, čeho si v praxi všímat, co nesmí přehlédnout, jak indikovat pomocná vyšetření a co od nich může očekávat. Cílem je, aby absolvent lékařské fakulty měl základní přehled o neurologických onemocněních, uměl rozpoznat základní chorobné příznaky a dokázal neurologického pacienta správně vyšetřit a nasměrovat v každodenní praxi jakéhokoliv medicínského oboru.

Hodnocení prof. MUDr. Karla Urbánka, CSc., LF UP Olomouc:

Dodaný tiskový materiál na mne působí dojmem mimořádně „student-friendly“ textu, doplněného množstvím tabulek a vyobrazení, s pestrou grafickou úpravou. Zvláště oceňuji snahu autorů o maximální zjednodušení textu pro potřeby studentů všeobecného směru lékařství, a rezignovat tak na obvyklou snahu prokázat hloubku svých znalostí v oboru. Členění je vcelku klasické, po obsahové stránce je text vyčerpávající. Tabulky jsou přehledné, vyobrazení instruktivní a jednoduchá. Ocenění zaslouží stylistická úroveň i sjednocení textu natolik, že působí dojmem jediného autora.

Z recenzního posudku prof. MUDr. Zuzany Gdovinové, CSc., LF UPJŠ Košice:

Autoři touto učebnicí prokázali, že jsou nejen zkušení neurologové, ale i erudovaní pedagogové. Předložený text představuje moderní učebnici neurologie, která v takové podobě chybí v portfoliu učebnic a má reálný předpoklad být přínosem nejen pro studenty medicíny, ale i pro začínající lékaře různých oborů, zejména však neurologie a všeobecného lékařství.