Síla slabých

Síla slabých
Autor: Pejčoch - Ravik Slavomír
ISBN: 978-80-7387-497-1
EAN: 9788073874971
Počet stran: 104
Datum vydání: 25. 11. 2011
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 149 Kč Cena: 120 Kč

Popis

Autor knihy PhDr. Slavomír Pejčoch-Ravik, narozený roku 1932, strávil těžší část života v podniku invalidů META (jako cenový znalec). V příznivých politických obdobích se však angažoval i jako poradce Úřadu vlády a politický a ekonomický analytik premiéra. Studoval historii na UK, z píle se věnoval i archeologii a filozofii a v obtížných časech vydával literaturu o Bibli, světcích a o Bohu a přírodních vědách (zprvu ji zveřejňoval na vývěskách v chrámu sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze, později knižně). V souboru zhruba stovky titulů se též věnoval starožitnostem a užitému umění. Kromě zmíněných oborů se angažoval v postgraduálním studiu na VŠE (obor financování a ceny), pracoval jako odborník pro sdělovací prostředky („research fellow“) v NATO a na College of Arts si své rozsáhlé jazykové znalosti obohatil postgraduálně v Bagdádu o arabštinu.


Jan Hus:


„Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí, kdo se bojí smrti, pozbývá života. Nade vším vítězí pravda.“
Petr Chelčický:


„To jen ďábel lidem namluvil, aby vstoupili do úřadu, kde jest prospěšen člověk jiným… Ve skutečnosti jeho prospěch nebude pro chválu boží, ale pro sebe samého.“
Jan Amos Komenský:


„Musím říci rovnou a jasně, že hlavní politické teorie, o něž se opírají dnešní vládcové světa, jsou zrádnými močály a vlastní příčinou kolísajícího a hroutícího se světa.“
Karel Havlíček Borovský:


„Hlavní základ svobody a vůbec dobrého zdaru obce jest ve všem veřejnost, kterážto všechny jiné dobré ústavy za sebou brzy přivede. Pravda se světla nebojí.“
Tomáš Garrigue Masaryk:


„Nečekám spásy od žádné strany, ale budeme nepřemožitelní, jestliže ve všech stranách a třídách bude větší počet mužů opravdových a myslících…“