Soutěžní rétorika - učebnice

Soutěžní rétorika - učebnice
Autor: Brinda René
ISBN: 978-80-7684-184-0
EAN: 9788076841840
Počet stran: 312
Datum vydání: 31. 8. 2023
Odkazy ke knize:
obsah a ukázka
Vazba: vázaná
Běžná cena: 699 Kč Cena: 560 Kč

Popis

Renesance tradičně argumentačního pojetí rétoriky, kterou ve 20. století v podobě neorétoriky nabídli mj. Ch. Perelman a S. Toulmin, znovuotevřela cestu k jejímu funkčnímu uplatnění ve vzdělávání. V podobě soutěžního debatování dostala agonální rétorika sofistů moderní háv, uchovala si však své tradiční poslání: rozvoj dovedností a znalostí v oblastech kritického myšlení a argumentace, vyhledávání a hodnocení informací a komunikačních kompetencí. Dnešní soutěže v debatování přidaly nutnost prohlubování znalostí o světě okolo nás a týmovou spolupráci.
V České republice se soutěžní rétorika na středních a vysokých školách pěstuje již více než čtvrt století. Soubor textů Soutěžní rétorika: debatování formou KP odráží zkušenosti a poznatky, které byly za tuto dobu shromážděny. Jde o první text tohoto druhu, který se s cílem podpořit vzdělávání v oblastech rozvíjených neorétorikou obrací k širší pedagogické a žákovské veřejnosti.