Transpersonální myšlení
v psychologii a psychoterapii

Transpersonální myšlení
Autor: Winkler Petr
ISBN: 978-80-7553-034-9
EAN: 9788075530349
Počet stran: 272
Datum vydání: 19. 4. 2016
Odkazy ke knize:
obsah
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 349 Kč Cena: 279 Kč

Popis

Kniha Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii přináší výbor textů od různých osobností, které se v současnosti na poli transpersonální psychologie pohybují, ať již v České republice, nebo ve Spojených státech.

První část knihy obsahuje teoretické statě – od historie transpersonálního hnutí po mapování hlavních témat transpersonální psychologie. Čtenář se zevrubně dozví, co tento obor znamená, odkud pochází, čím je specifický. Druhá část je složena z příspěvků od významných českých psychoterapeutů, kteří se transpersonálně profilují. Zkušenosti z praxe jsou zde prokládány teoretickými komentáři a ilustrovány jednotlivými kazuistikami.

Publikaci lze doporučit zájemcům o transpersonální psychologii, ale také všem těm, jež se zajímají o tak důležité oblasti lidské zkušenosti, jako jsou mystické a jinak spirituální prožitky. Bez náležité pozornosti věnované těmto druhům prožitků nemůže být naše psychologické poznání komplexní.