Úvod do vnitřního lékařství

Úvod do vnitřního lékařství
Autor: Mlíková Seidlerová Jitka
ISBN: 978-80-7553-724-9
EAN: 9788075537249
Počet stran: 496
Datum vydání: 7. 10. 2019
Odkazy ke knize:
obsah
seznam autorů
ukázka
Recenze - Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
Vazba: vázaná
Běžná cena: 699 Kč Cena: 559 Kč

Popis

Učebnice pro studenty medicíny i pro začínající lékaře interních oborů a praktické lékaře zahrnuje popis fyzikálního vyšetření, úvod do zobrazovacích, funkčních a laboratorních vyšetření, která jsou v interně a jejich podoborech často používána, s praktickým popisem jejich indikací a kontraindikací a popisem přípravy pacienta na tato vyšetření. Na rozdíl od jiných podobných publikací je v knize věnován prostor výživě a současným možnostem a indikacím podpůrných realimentačních programům, je zařazena kapitola věnovaná základnímu neurologickému vyšetření, kapitola věnovaná chronickým ranám a dekubitům, kapitola popisující vyšetření pacienta s podezřením na náhlou příhodu břišní a kapitola týkající se zhodnocení vitálních hodnot nemocného a vyšetření nemocného v akutním stavu.