Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost I.

Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost I.
Autor: Pospíšilová Eva, Valérie Tóthová
ISBN: 978-80-7387-824-5
EAN: 9788073878245
Počet stran: 184
Datum vydání: 27. 1. 2015
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 240 Kč Cena: 192 Kč

Popis

Ošetřovatelské postupy jsou každodenními ošetřovatelskými činnostmi, které vykonává ošetřovatelský personál v péči o člověka ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelské postupy se orientují na udržení a navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, případně zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných. Jsou poskytovány lidem všech věkových kategorií. Vykonáváním ošetřovatelských postupů by měla být jedinci zajištěna co nejkvalitnější, nejefektivnější a nejbezpečnější ošetřovatelská péče, která prosazuje holistický přístup. Monografie je výstupem kvalitativního výzkumného šetření a představuje vývoj vybraných ošetřovatelských postupů v interních oborech od druhé poloviny devatenáctého století až po současnost. Metodika předložené práce byla založena na procesu vyhledávání, třídění a následném zpracování historických, archivních publikací i soudobých odborných pramenů souvisejících s tímto tématem. Analýzou těchto dokumentů tak mohly být zachyceny významné etapy vývoje vybraných ošetřovatelských postupů.