Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe

Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe
Autor: Vandrovcová Tereza
ISBN: 978-80-7387-456-8
EAN: 9788073874568
Počet stran: 144
Datum vydání: 8. 8. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 159 Kč Cena: 127 Kč

Popis

Jaký je postoj moderního člověka k ostatním obyvatelům této planety? Human-Animal Studies je relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obor v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Představovaná populárně-naučná publikace tento nový obor poprvé představuje českému čtenářstvu a na konkrétním příkladu zvířat v laboratořích ukazuje, jakým způsobem může být sociologická reflexe mezidruhových vztahů přínosná. Kniha postupuje od náčrtu teorie morálního statusu až k praktické analýze způsobu, jímž jsou zvířata de-individualizována a zvěcňována moderní vědou za účelem jejich využití ve výzkumu. Snaží se přijít na to, jakým způsobem experimentující vědec dokáže utlumit své emoce či morální zábrany a akceptovat toto zvěcnění. Popisuje celou řadu příčin, mezi které patří např. způsob vzdělávání a výchovy budoucích vědců, způsob fungování vědeckých institucí, ale i celospolečenské mechanismy, které zasazují zkoumanou problematiku do souvislosti globální ekologické krize.
Tereza Vandrovcová (*1984), absolventka katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spoluorganizátorka a mluvčí iniciativy Veggie Parade, vedoucí Odborné sekce ochrany zvířat Strany zelených a doktorandka snažící se v rámci svého výzkumného projektu zpopularizovat obor Human-Animal Studies v české akademické sféře.
Předmluva: Stanislav Komárek


OBSAH
1 Sociologie lidsko-zvířecích vztahů


1.1 Zvířata v sociálním světě člověka


1.2 Spor o zvířata v sociologii


1.3 Human-Animal Studies – nový obor


2 Teorie morálního statusu


2.1 Etika a morální status


2.2 Karteziánský dualismus a příroda bez duše


2.3 Teorie morálního a racionálního jednání


2.4 Teorie genetické humanity


2.5 Teorie utilitarismu a senzitivity


2.6 Teorie úcty k životu


2.7 Teorie subjektu života


2.8 Shrnutí
ČÁST DRUHÁ


3 Výchova k potlačení emocí


3.1 Pitva na základní škole


3.1.1 Způsoby vyrovnávání se s obtížnou situací


3.1.2 Možnost odmítnutí


3.1.3 Skrytý a deklarovaný účel pitvy


3.2 První zkušenost s vivisekcí


3.3 Problém znecitlivění


3.4 Problém odrazení zájmu


3.5 Alternativy


3.6 Shrnutí
4 Proměna zvířat v laboratorní objekty


4.1 Zvěcnění před vstupem do laboratoře


4.2 Zvěcnění v laboratoři


4.3 Metafora obětování


4.4 Přehlížení bolesti
5 Byrokratizace moderní vědy


5.1 Mechanismy překonávání „lidskosti“


5.2 Problém morální neviditelnosti


5.3 Byrokratizace vědeckých institucí


5.4 Dělba práce


5.5 Názorný příklad
6 Návrat emocí


6.1 Stres a pocity viny


6.2 Emocionální pouta se zvířaty


6.3 Srovnání dvou přístupů


6.3.1 Kultura „kovbojů“


6.3.2 Kultura „zvířecích lidí“