Delikvence mládeže – trendy a souvislosti

Delikvence mládeže – trendy a souvislosti
Autor: Moravcová Eva, Podaná Zuzana
ISBN: 978-80-7387-860-3
EAN: 9788073878603
Počet stran: 232
Datum vydání: 17. 4. 2015
Odkazy ke knize:
obsah
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 200 Kč Cena: 160 Kč

Popis

Monografie podává přehled výsledků nejnovějšího reprezentativního výzkumu delikvence u žáků 7.–9. tříd základních škol a gymnázií v ČR z roku 2013 a nabízí jejich srovnání s rokem 2007. Podrobně a systematicky analyzuje vliv prakticky všech relevantních individuálních (sebekontrola, osobní morálka) i sociálních faktorů, například rodiny, školy nebo vrstevníků, zvláště pak delikventních kamarádů. Využívá získaných poznatků k ověření některých starších i novějších teorií, které vysvětlují vznik delikventních tendencí a usilují o jejich predikci (P. O. Wikström). Diskutuje také metodologické otázky spojené se získáváním dat a ukazuje možnosti využití pokročilých statistických metod při jejich analýze. Proto může být zajímavá a užitečná nejen pro specialisty v oboru kriminologie, sociologie nebo sociální práce, ale také pro studenty a širší odbornou veřejnost.