Oftalmologie v kazuistikách

Oftalmologie v kazuistikách
Autor: Diblík Pavel , Bohdana Kalvodov
ISBN: 978-80-7387-025-6
EAN: 9788073870256
Počet stran: 284
Datum vydání: 23. 10. 2007
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 600 Kč Cena: 480 Kč

Popis

Tato velmi praktická a přehledně zpracovaná publikace je sborníkem cca 80 nejzajímavějších kazuistik, které byly prezentovány na seminářích Oční kliniky VFN Praha.


Hlavními editory jsou prim. MUDr. Pavel Diblík, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová a doc. MUDr. Eva Růžičková.


Kniha je členěna dle jednotlivých podoborů oftalmologie, pokryto je celé spektrum oboru od častých nálezů až po vzácná onemocnění.


Všechny kazuistiky jsou uspořádány dle jednotného schématu a doplněny bohatou obrazovou dokumentací.


V „úvodu“ je zmíněna hlavní subjektivní obtíž, jež přivedla pacienta k lékaři, následuje „vyšetření na klinice“ (doplnění anamnézy oční a celkové, objektivní nález), dále stať „diferenciálně diagnostická“ a „terapeutická“.


V „závěru“ je daná problematika shrnuta a zmíněna jsou případná další klinická, histologická aj. vyšetření potvrzující diagnózu.


Každá kazuistika je rozšířena o stručný rozbor konkrétní choroby, poučení z případu a diskusi (eventuálně podloženou statistickými daty).


Samozřejmou součástí je seznam zkratek a literatura.