Vina

Vina
Autor: Kocvrlichová Marta
ISBN: 80-7254-684-8
EAN: 9788072546848
Počet stran: 376
Datum vydání: 25. 4. 2006
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 300 Kč Cena: 240 Kč

Popis

Práce popisuje fenomén viny, jak jej vnímá psychologie. Vodítkem je pojetí jednotlivých autorů, představeny jsou teorie historizující (fylogenetické, evoluční) a teorie individuální (ontogenetické, vývojové). Práce popisuje „druhy“ viny a způsoby, jak s vinou zacházejí lidé, kteří ji prožívají. Zabývá se rovněž tématem svědomí, které je v literatuře s vinou pojednáváno v těsné blízkosti, a tématem morálního vývoje. Deset rozhovorů s českými terapeuty a terapeutkami a jejich analýza nastiňuje, jakým způsobem zacházejí praktičtí psychologové s klientovým vyjádřením viny.