Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí

Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí
Autor: Hlavinka Pavel
ISBN: 978-80-7387-786-6
EAN: 9788073877866
Počet stran: 216
Datum vydání: 27. 8. 2014
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 200 Kč Cena: 160 Kč

Popis

V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika jako filosofický obor konstituovala v průběhu dějin západní filosofie a jak se její klíčové termíny dobro a ctnost staly centrem její pozornosti. Leitmotivem studie, jak už bývá v této společenskovědní disciplíně zvykem, je otázka, tentokrát směřující k tomu, zda není skutečná duchovní a filosofická inspirace spíše záležitostí myslitelů nebo světců žijících na okraji společnosti? Institucionálně krytí tvůrci ekonomických a mocensko-právních pořádků si totiž vždy rádi počíhají, aby tyto průlomové nabídky lidem pro jejich opravdovější život přeformulovali do další svěrací kazajky žádoucího jednání. Tematika ctností jakožto jednoho z řady prostředků realizace lidského života uskutečněného v božském vědomí, v němž mizí i klasická dichotomie dobra a zla, bude nosným pilířem u interpretativní analýzy vybraných náboženských a duchovních směrů: judaismu, islámu, konfucianismu a taoismu, hinduismu a buddhismu, včetně hledání etických souvislostí v kabalistických a tantrických naukách. Závěrečná část knihy je věnována speciálním problémům aplikované etiky, jakými jsou otázky smrti a umírání z perspektivy tibetského buddhismu, nárys obecné etiky pro klientské profese a položení možného filosofického základu pro etiku v oblasti sportu.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Dobro, zlo a řeč v psychoterapii

Autor: Koťa Jaroslav
Dobro, zlo a řeč v psychoterapii

199 Kč

Dějiny filosofie jasně a stručně

Autor: Hlavinka Pavel
Dějiny filosofie jasně a stručně

280 Kč

Psychologie - přehled základních oborů

Autor: Nakonečný Milan
Psychologie - přehled základních oborů

800 Kč