Jean Piaget filosof a psycholog

Jean Piaget filosof a psycholog
Autor: Kratochvíl Miloš
ISBN: 80-7254-852-2
EAN: 9788072548521
Počet stran: 176
Datum vydání: 14. 4. 2006
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 249 Kč Cena: 200 Kč

Popis

Dílo Jeana Piageta, zakladatele vývojové psychologie, lze konzistentně vykládat nejen jako psychologické, ale také pedagogické, sociologické či biologické. Páteří jeho díla však je projekt genetické epistemologie. Ta je prezentována jako plnohodnotná koncepce, která navazuje na tradiční noetické otázky, nabízí jejich řešení slučitelné s poznatky vědy 20.století a má své místo nejen v dějinách filosofie, ale i v současných diskusích na polích teorie poznání a filosofie vědy.

Genetická epistemologie je pokusem o interdisciplinární přístup k problematice poznání na všech jeho úrovních. Tento interdisciplinární (tj. v praxi institucionálně nestabilní) charakter je jednou z příčin, proč je genetická epistemologie přehlížena ze strany filosofů jako psychologismus a redukcionismu a ze strany psychologů jako filosofie.

Mezi nejdůležitější metody genetické epistemologie patří studium psychogeneze poznávacích schopností a základních pojmů. Pro porozumění Piagetově filosofické koncepci je nezbytná znalost jeho psychologické teorie a naopak, neboť jeho psychologie by nevznikla bez projektu genetické epistemologie. Oběma stránkám jeho díla, psychologické i filosofické, je v práci věnována náležitá pozornost.

V prvních dvou kapitolách je obsahově a metodologicky vymezena genetická epistemologie, charakterizován její vztah k psychologii a vyloženy základní pojmy Piagetovy teorie poznání. Ve třetí kapitole je objasněna návaznost Piagetova díla na tradiční filosofické problémy, čtvrtá část seznamuje s mechanismy geneze a fungování operačních struktur subjektu. Následující dvě části ukazují, jak může vypadat geneticko-epistemologická analýza vybraných matematických a fyzikálních pojmů, závěrečná kapitola představuje genetickou epistemologii jako relevantní koncepci filosofie vědy 20. století.

Předkládaná práce je určena studentům psychologických a filosofických oborů a odborníkům zabývajících se problémy kognitivních procesů, teorie poznání, filosofie vědy.


Z naší nabídky vám doporučujeme

Jen aby nebyl Mikuláš hluchý

Autor: Kratochvíl Miloš
Jen aby nebyl Mikuláš hluchý

7 Kč

Modrý Poťouch

Autor: Kratochvíl Miloš
Modrý Poťouch

152 Kč

Rybáři a hastrmani

Autor: Kratochvíl Miloš
Rybáři a hastrmani

216 Kč

Je Zygota lidskou osobou?

Autor: Pascal Ide
Je Zygota lidskou osobou?

152 Kč

Nebezpečná přímluva, O dvou obrech

Autor: Kratochvíl Miloš
Nebezpečná přímluva, O dvou obrech

7 Kč

Člověk je usušený vodník

Autor: Kratochvíl Miloš
Člověk je usušený vodník

7 Kč

Kočkopes Kvído

Autor: Kratochvíl Miloš
Kočkopes Kvído

184 Kč