Pediatrie - lékařské repetitorium

Pediatrie - lékařské repetitorium
Autor: Bayer Milan
ISBN: 978-80-7387-388-2
EAN: 9788073873882
Počet stran: 352
Datum vydání: 2. 3. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 400 Kč Cena: 320 Kč

Popis

Lidský organismus podstupuje od narození do dospělosti řadu dynamických změn. Nejde o pouhý růst. Prakticky všechny orgánové systémy během dětství postupně dozrávají. Složitá souhra těchto dějů probíhá především na podkladě genetického předurčení, může však být různě ovlivněna okolním prostředím. Odlišení patologického stavu od varianty fyziologického nálezu není vždy jednoduché a v jednotlivých obdobích dětského věku má i tatáž klinická jednotka různé příčiny, průběh a možné následky.


Pediatrie právem patří mezi základní medicínské obory. Dnes je již tak rozsáhlá, že ji jednotlivec v celé šíři nemůže obsáhnout. Některé její podobory (např. neonatologie) se rozvíjejí tak intenzivně, že již bezesporu naplňují kritéria samostatné vědní disciplíny.


Protože klasické učebnice – vzhledem k době potřebné k jejich přípravě – rychle stárnou, mohou některá v nich uvedená fakta pozbývat platnosti již v době jejich vydání. Encyklopedická forma publikace tak účelně naplňuje potřebu rychlé orientace v dané problematice s využitím nejnovějších literárních poznatků.


Kniha je určena všem zdravotníkům se zájmem o dětské lékařství: studentům lékařských fakult, lékařům v postgraduální přípravě k získání specializované způsobilosti v pediatrii i kolegům jiných odborností, kteří hledají konkrétní, stručnou, kvalitní a rychlou informaci.


Nedělá si nárok na ucelené dílo. Nebylo by to možné vzhledem k omezenému rozsahu a nebylo to ani úmyslem. Tvůrci jednotlivých hesel, většinou odborníci v dané problematice, předkládají témata, která považují za důležitá nebo která doznala podstatných změn v diagnostice či terapeutickém přístupu.


Z naší nabídky vám doporučujeme

Dietologický slovník

Autor: Svačina Štěpán
Dietologický slovník

320 Kč

Farmakologie - lékařské repetitorium

Autor: Slíva Jiří
Farmakologie - lékařské repetitorium

262 Kč

Kožní choroby

Autor: Niedner Roland
Kožní choroby

400 Kč

Urologie - lékařské repetitorium

Autor: Hanuš Tomáš
Urologie - lékařské repetitorium

240 Kč

Akutní stavy v kontextu

Autor: Bydžovský Jan
Akutní stavy v kontextu

520 Kč

Obezitologie a teorie metabol. syndromu

Autor: Svačina Štěpán
Obezitologie a teorie metabol. syndromu

224 Kč

Syndromy a symptomy

Autor: Tomáš Pokrivčák
Syndromy a symptomy

240 Kč

Angiologie - LR

Autor: Roztočil Karel
Angiologie - LR

280 Kč