Soutěžní rétorika - Poznámky pro vzdělavatele

Soutěžní rétorika - Poznámky pro vzdělavatele
Autor: Brinda René
ISBN: 978-80-7684-202-1
EAN: 9788076842021
Počet stran: 88
Datum vydání: 6. 9. 2023
Odkazy ke knize:
ukázka a obsah
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 149 Kč Cena: 120 Kč

Popis

Renesance tradičně argumentačního pojetí rétoriky, kterou ve 20. století v podobě neorétoriky nabídli mj. Ch. Perelman a S. Toulmin, znovuotevřela cestu k jejímu funkčnímu uplatnění ve vzdělávání. V podobě soutěžního debatování dostala agonální rétorika sofistů moderní háv, uchovala si však své tradiční poslání: rozvoj dovedností a znalostí v oblastech kritického myšlení a argumentace, vyhledávání a hodnocení informací a komunikačních kompetencí. Dnešní soutěže v debatování přidaly nutnost prohlubování znalostí o světě okolo nás a týmovou spolupráci.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Soutěžní rétorika - učebnice

Autor: Brinda René
Soutěžní rétorika - učebnice

560 Kč