Speciální pedagogika

Speciální pedagogika
Autor: Škoda Jiří, Fischer Slavomil
ISBN: 978-80-7387-792-7
EAN: 9788073877927
Počet stran: 304
Datum vydání: 27. 8. 2014
Odkazy ke knize:
obsah
Vazba: vázaná
rozebráno
Běžná cena: 280 Kč Cena: 224 Kč

Popis

Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální

Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky speciálně pedagogické teorie a praxe, přičemž se opírá o poznatky a zkušenosti jak domácí, tak zejména zahraniční. Řada z nich vychází také z vlastních výzkumných šetření a zkušeností autorů, kteří připravili jednotlivé kapitoly. Kromě speciálních pedagogů, psychologů, pracovníků dalších pomáhajících profesí a samozřejmě studentů těchto oborů nesporně zaujme také další odborníky, ale i zájemce z řad širší veřejnosti.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Multikulturní výchova

Autor: Průcha Jan
Multikulturní výchova

176 Kč