Jak mluví tělo

Jak mluví tělo
Autor: La Barre Frances
ISBN: 80-7254-446-2
EAN: 9878072544462
Počet stran: 304
Datum vydání: 1. 7. 2004
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
titul je rozebrán
Běžná cena: 329 Kč Cena: 264 Kč

Popis

V knize „Jak mluví tělo“ se Frances La Barre zabývá navýsost důležitým, a přitom dlouhodobě zanedbávaným problémem jednoty mysli a těla v analytickém prostředí. Do středu pozornosti klade sílu nonverbálního vyjádření pocitů a myšlenek prostřednictvím jednání a chování jak pacientů, tak analytiků. Smyslem je upozornit analytické terapeuty na význam jemné „choreografické“ souhry mezi pacientem a jeho lékařem. Její četba změní náš pohled na tělesné projevy vlastní i druhých lidí. Nakolik jsou tyto projevy, nevědomá gesta, postoje či výraz tváře ignorovány a nakolik přijímány? Jaký smysl je jim přisuzován v dostupné literatuře i terapeutické praxi? Zájem autorky se dotýká i těchto témat a to už samo o sobě představuje cenný příspěvek k formování našich představ o neverbální komunikaci.