Jitro Árijců

Jitro Árijců
Autor: Budil Ivo T.
ISBN: 978-80-7387-274-8
EAN: 9788073872748
Počet stran: 424
Datum vydání: 3. 9. 2009
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 499 Kč Cena: 399 Kč

Popis

Francouzský romantický spisovatel a diplomat Arthur Gobineau (1816–1882) získal nelichotivou pověst tvůrce vědecké rasové teorie. Jeho teze o nadřazenosti árijské rasy údajně ovlivnily nacistickou rasistickou ideologii. Kniha líčí barvitý životní příběh Arthura Gobineaua v širším kontextu dramatických historických proměn francouzské společnosti v průběhu devatenáctého století. Na základě důkladného rozboru hlavních Gobineauových literárních spisů a postojů autor zpochybňuje mnohé předsudky a stereotypy spjaté s hodnocením Gobineauova díla a předkládá alternativní výklad zrodu moderního rasismu, který tak tragicky poznamenal dějiny západní civilizace.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Jezdit na tygru

Autor: Evola Julius
Jezdit na tygru

319 Kč

Dobrodruhy proti své vůli

Autor: Schirm Holzer Joanie
Dobrodruhy proti své vůli

272 Kč

Můj soused Hitler

Autor: Feuchtwanger Edgar
Můj soused Hitler

208 Kč

Heinrich Himmler

Autor: Himmler Katrin, Michael Wildt
Heinrich Himmler

264 Kč

Já, Emilie Schindlerová

Autor: Rosenberg Erika
Já, Emilie Schindlerová

240 Kč

Antisemitismus: tady a teď

Autor: Lipstadtová Deborah E
Antisemitismus: tady a teď

288 Kč