Supervize v adiktologické praxi

Supervize v adiktologické praxi
Autor: Broža Jiří (ed.)
ISBN: 978-80-7387-209-0
EAN: 9788073872090
Počet stran: 160
Datum vydání: 20. 5. 2009
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 201 Kč Cena: 161 Kč

Popis

Publikace se skládá ze dvou částí týkajících se poskytování supervize v adiktologické praxi.


V první jsou výstupy z šetření zaměřené na poskytování, využívání a spokojenost se supervizí v adiktologických službách ve Středočeském a Ústeckém kraji z pohledu supervidovaných i supervizorů.


Druhá část je zaměřená prakticky. Vedle úvodu věnovaného historii zavádění supervize a doslovu, který je zaměřený na její možnosti, obsahuje praktické poznatky jednotlivých supervizorů působících dlouhodobě v této oblasti. V jednotlivých příspěvcích nelze hledat všeobecný pohled na poskytování supervize, ale osobní vnímání supervizních aktivit. Autoři se nevyhýbají ani vlastním pohybnostem a situacím, které nejsou vždy ideální.


Kniha může být inspirací jak pro odborníky, kteří pod supervizí pracují nebo o ní přemýšlejí, tak pro supervizory samotné.