Úsvit rasismu

Úsvit rasismu
Autor: Budil Ivo T.
ISBN: 978-80-7387-630-2
EAN: 9788073876302
Počet stran: 832
Datum vydání: 8. 4. 2013
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 649 Kč Cena: 519 Kč

PopisRasová ideologie zásadním způsobem ovlivnila moderní dějiny nejenom západní civilizace, ale celého světa. V knize Úsvit rasismu se čtenáři seznámí s počátky a rozvojem rasového myšlení v širším historickém, hospodářském a intelektuálním kontextu od starověku až po druhou polovinu osmnáctého století. Publikace ukazuje, že rasová ideologie a rasismus se zrodily během dlouhodobého politického soupeření, jehož účastníci se svébytným způsobem vztahovali k místní tradici, vzpomínkám na minulost a etnickému symbolismu. V důsledku vítězství Západu nad asijskými civilizacemi a triumfu Velké Británie nad Francií se na sklonku osmnáctého a počátku devatenáctého století vytvořila specifická mocenská konfigurace, která umožnila v západním myšlení expanzi nordické a árijské imaginace. Ta sehrála důležitou úlohu během radikalizace západní politické kultury, vzestupu totalitních a autoritativních hnutí a krize moderního liberalismu. Mezioborová studie Úsvit rasismu, představující první svazek obsáhlejší práce sledující proměny rasového myšlení až do druhé světové války, spojuje přístupy soudobých historických a antropologických věd.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Dobrodruhy proti své vůli

Autor: Schirm Holzer Joanie
Dobrodruhy proti své vůli

271 Kč

Heinrich Himmler

Autor: Himmler Katrin, Michael Wildt
Heinrich Himmler

263 Kč

Polský řezník

Autor: O´Connor Garry
Polský řezník

239 Kč

Já, Emilie Schindlerová

Autor: Rosenberg Erika
Já, Emilie Schindlerová

239 Kč

Antisemitismus: tady a teď

Autor: Lipstadtová Deborah E
Antisemitismus: tady a teď

287 Kč

Jitro Árijců

Autor: Budil Ivo T.
Jitro Árijců

398 Kč